تبلیغات
شهدای دیزیچه - شهید اکبر ملکی
شهدای دیزیچه
پایگاه بسیج شهدای 1و2
سه شنبه 2 مهر 1392 :: نویسنده : خادمین شهدای دیزیچه

شهید  اکبر ملکی–35

(متخصصآر.پی.جی 7)

نام: اکبر *** شهرت: ملکی *** نام پدر: حسین *** تاریختولد: 1334 *** محل تولد: دیزیچه ***  تاریخ شهادت:22/12/1360 *** محل‌شهادت: تنگة چزابه *** نام عملیات: طریق‌القدس***

 

تا قله عاشقی سفر کرد و گذشت               در عالم عاشقی خطر کرد و گذشت

خورشید‌صفت برآمد از قله عشق               این شام سیه را سحرکرد و گذشت

 

بعدازشهادتاكبربرادرشمجروحوپایشقطعگردید.برادرزنشدهسالاسیرزندان‌هایرژیمبعثیعراقشدوپسرخواهرشنیزبه‌شدتمجروحشد،اینجوششخونشهیداستكهخونرادررگجامعهبه‌جوشمی‌آوردونمی‌گذاردکه عَلَمشهیدبهزمینبیفتد.

اكبرملكیدرسال1334 درشهردیزیچهودرخانواده‌ایمستضعفومذهبیپابهعرصههستیگذاشت.ویدرسال 1353،یعنیدر نوزدهسالگیبهخدمتسربازیرفتوپسازاتمامدورانسربازیسرگرمكسب‌وكارشد.اودرسال 1356 ازدواجكردكهحاصلاینازدواجسهفرزندبود. حالاصدایفریاددادخواهیمردممظلومایرانکاخشاهنشاهی،ایرانرازیرورومی‌كردومردمایراندرصفوفبه‌هم‌فشردهدرراهپیمایی‌هاشركتمی‌كردندواكبرملكینیزباقامتیبلندوصداییرساپابهپایمردمحق‌طلببانگاللهاكبرسرمی‌داد.

اوحتیدستگیر شدوبرایمدتینیزمأمورانشاهنشاهیوی را بازداشتکردند،ولیدستازحمایترهبرانقلاباسلامیایرانبرنداشتوهمچنانتاپیروزیانقلابو سرنگونیرژیمفریادزد.

شهیداكبرملكیقبلازپیروزیانقلابشكوهمنداسلامیایرانبهرهبریحضرت امام خمینیكبیردركارخانهسیمانسپاهاناستخدامشد،ولیجنگتحمیلیرژیمبعثیعراق،مردانغیوراینآبوخاكرابهدفاعیجانانهمی‌طلبیدواكبرملكیكهحالاخودیكیازاعضایفعالبسیجكارخانهسیمانسپاهانبودبرایدفاعازحریمدینومیهنپادر عرصةجنگگذاشت.

دوستانووابستگاناوهرباركهمی‌خواستبهجبههاعزام شود،به او توصیهمی‌كردندکه چونزنوبچهدارد،ازرفتن به جبههصرفنظركند؛ولیاوهمچنانمهیایرفتنبهسرزمینایثاروشهادتبود

شهید  اکبر ملکی–35

(متخصصآر.پی.جی 7)

نام: اکبر *** شهرت: ملکی *** نام پدر: حسین *** تاریختولد: 1334 *** محل تولد: دیزیچه ***  تاریخ شهادت:22/12/1360 *** محل‌شهادت: تنگة چزابه *** نام عملیات: طریق‌القدس***

 

تا قله عاشقی سفر کرد و گذشت               در عالم عاشقی خطر کرد و گذشت

خورشید‌صفت برآمد از قله عشق               این شام سیه را سحرکرد و گذشت

 

بعدازشهادتاكبربرادرشمجروحوپایشقطعگردید.برادرزنشدهسالاسیرزندان‌هایرژیمبعثیعراقشدوپسرخواهرشنیزبه‌شدتمجروحشد،اینجوششخونشهیداستكهخونرادررگجامعهبه‌جوشمی‌آوردونمی‌گذاردکه عَلَمشهیدبهزمینبیفتد.

اكبرملكیدرسال1334 درشهردیزیچهودرخانواده‌ایمستضعفومذهبیپابهعرصههستیگذاشت.ویدرسال 1353،یعنیدر نوزدهسالگیبهخدمتسربازیرفتوپسازاتمامدورانسربازیسرگرمكسب‌وكارشد.اودرسال 1356 ازدواجكردكهحاصلاینازدواجسهفرزندبود. حالاصدایفریاددادخواهیمردممظلومایرانکاخشاهنشاهی،ایرانرازیرورومی‌كردومردمایراندرصفوفبه‌هم‌فشردهدرراهپیمایی‌هاشركتمی‌كردندواكبرملكینیزباقامتیبلندوصداییرساپابهپایمردمحق‌طلببانگاللهاكبرسرمی‌داد.

اوحتیدستگیر شدوبرایمدتینیزمأمورانشاهنشاهیوی را بازداشتکردند،ولیدستازحمایترهبرانقلاباسلامیایرانبرنداشتوهمچنانتاپیروزیانقلابو سرنگونیرژیمفریادزد.

شهیداكبرملكیقبلازپیروزیانقلابشكوهمنداسلامیایرانبهرهبریحضرت امام خمینیكبیردركارخانهسیمانسپاهاناستخدامشد،ولیجنگتحمیلیرژیمبعثیعراق،مردانغیوراینآبوخاكرابهدفاعیجانانهمی‌طلبیدواكبرملكیكهحالاخودیكیازاعضایفعالبسیجكارخانهسیمانسپاهانبودبرایدفاعازحریمدینومیهنپادر عرصةجنگگذاشت.

دوستانووابستگاناوهرباركهمی‌خواستبهجبههاعزام شود،به او توصیهمی‌كردندکه چونزنوبچهدارد،ازرفتن به جبههصرفنظركند؛ولیاوهمچنانمهیایرفتنبهسرزمینایثاروشهادتبود. فقطیكنفریارایآنراداشتكهاو را ازرفتنبازداردوآنهمیکیازروحانیانمحلبود. وقتیازاوخواستبه علتتعهدیكهدرمقابلخانوادهدارد،ازرفتنبهجبههخودداریكند،اوخوابیراكهدیدهبودبرایشیختعریفكردوشیخنیزدرمقابلگفتاراولبفروبست.

اوبعدازششماهكهدرجبههبود،به مدتبیستروزبهمرخصیآمد،ولیباحالیدگرگونمانندكسیكهمرغجانشدرهوایدوستپرمی‌زندوتحملقفسراندارد،بازهمبهجبههبازگشت.اوباآنصورتگشادهوشانه‌هایمتناسبوبازوانقویِمردانهبرگشتتابازهمباآرپی‌جی‌اشدرمقابلتانک‌هایمتجاوزانبایستد.

در روز 22 بهمن 1361 سالروزپیروزیانقلاباسلامیایران،وقتیكهمزدورانبازهمقصدداشتندیكباردیگرشهرآزادشدهبستانراپسبگیرند،اكبرپابهپایهمرزمانودوشادوشاینازجان‌گذشتگانچونسدیمحكمبهمقابلهباآنهاپرداختوداغپیروزیرابهدلدشمنانگذاشتكهدرایننبردقهرمانانه،شهادت،اکبررابهآغوش خویشکشید.

 

گزیده‌ایازوصیت‌نامهشهیداكبرملكی

بسماللهالرحمنالرحیم

بندهمی‌رومبرایمیدانرزمكهباكفاربعثیبجنگم.انشاءاللهکه پیروزخواهیم شد. اگرشهیدشدمبرایقرآنوراهحقشهیدمی‌شوم. برایمندلگیرنباشیدكهدر راهحققدم نهاده ام. من همچونشهدایكربلاپیروامامزمانمهستم. و راهحقراادامهخواهمداد.

نوع مطلب :
برچسب ها : شهید اکبر ملکی،
لینک های مرتبط :
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر
نظرات پس از تایید نشان داده خواهند شد.


درباره وبلاگ
جستجو

آمار وبلاگ
کل بازدید :
بازدید امروز :
بازدید دیروز :
بازدید این ماه :
بازدید ماه قبل :
تعداد نویسندگان :
تعداد کل پست ها :
آخرین بازدید :
آخرین بروز رسانی :